Projekt Storymakers wykorzystuje moc tworzenia opowieści i ich opowiadania, aby wyposażać młodych ludzi w odporność, pewność siebie, poczucie własnej wartości i umiejętności życiowe; służy pracownikom młodzieżowym, specjalistom ds. edukacji i młodzieży wykluczonej społecznie. Ten portal z bezpłatnym dostępem do zasobów i szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą to największe osiągnięcie projektu.

Pracujesz z młodymi ludźmi?

Tu znajdziesz pomysły i techniki tworzenia opowieści przydatne w pracy z młodzieżą. W środku Sięgnij po przewodnik, który prezentuje zasady prowadzenia dedykowanego 6-tygodniowego zestawu sesji, wykorzystujących różne sposoby tworzenia i opowiadania dowolnych fabuł,

w tym lalkarstwo i przedmioty, ruch, pisanie i sztukę oraz narracje za pomocą cyfrowych środków tworzenia opowieści.