Το έργο

Οι Παραμυθάδες είναι έργο ERASMUS+ που στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη υλικού για επαγγελματίες που εργάζονται με κοινωνικά αποκλεισμένα νέα άτομα. Το υλικό βασίζεται σε πρακτικές αφήγησης που εμπλέκουν κίνηση, ψηφιακά μέσα, γραφή, τέχνη και κατασκευές.

Το έργο συντονίσε το London Borough of Hammersmith & Fulham (LBHF) του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συμμετοχή των εταίρων Bielski Stowarzyszneie Artystyczne (Teatr Grodzki) από την Πολωνία, Faculdade de Motricidade Humana, Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, Πορτογαλία και Synthesis Center for Research and Education (Synthesis), στην Κύπρο.

Το Παραμυθάδες: πολλές φωνές, πολλές ζωές ανέπτυξε δημιουργικό και καινοτόμο υλικό που δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες εργάζονται με νέα άτομα να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της δημιουργίας ιστοριών για να εμπλακούν και να εργαστούν με κοινωνικά αποκλεισμένους νέους και νέες, εφοδιάζοντάς τους με ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και δεξιότητες ζωής.

Βασικός στόχος ήταν η προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Το έργο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ανησυχίας για το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των νέων που συμμετέχουν στην κοινωνική, αστική και πολιτιστική ζωή και είναι σίγουροι/ες για την εξεύρεση εργασίας, και εκείνων που έχουν ελάχιστες ελπίδες να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή και κινδυνεύουν με αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

13,7 εκατομμύρια νέοι και νέες ηλικίας 15-29 ετών δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) και σχεδόν 27 εκατομμύρια κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι νέοι/νέες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και προβλήματα υγείας είναι πιο πιθανό να γίνουν NEET και είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες.


Μακροπρόθεσμα οφέλη του έργου είναι η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων.

Οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της νεολαίας αναμένεται να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία των νέων αναμένεται να τονωθεί, δίνοντάς τους κίνητρα για το μέλλον, οι νέοι/νέες αναμένεται να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες, τα δίκτυα υποστήριξης και τα μέσα πρόσβασης σε περαιτέρω εκπαίδευση ή/και απασχόληση ενώ οι συμμετέχοντες οργανισμοί αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο, υποστηρίζοντας τις στρατηγικές διεθνοποίησης του έργου.