Το πρόγραμμα Storymakers αξιοποιεί την τέχνη της αφήγησης για να εφοδιάσει τα νέα άτομα με ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και δεξιότητες ζωής. Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά αποκλεισμένα νέα άτομα. Η τελική συνεισφορά του έργου είναι αυτή η πύλη, με δωρεάν πρόσβαση σε πόρους για περαιτέρω κατάρτιση όσων εργάζονται με τη νεολαία.

Εργάζεστε με νέους ανθρώπους;

Αυτή η πύλη περιέχει ιδέες και τεχνικές για τη δημιουργία παραμυθιών και ιστοριών για όσους εργάζονται με νέα άτομα. Στο εσωτερικό της θα βρείτε έναν οδηγό που σας προσφέρει κατευθυντήριες για την υλοποίηση μιας σειράς εργαστηρίων έξι εβδομάδων, τα οποία καλύπτουν διαφορετικούς τρόπους κατασκευής και αφήγησης ιστοριών, όπως κουκλοθέατρο και αντικείμενα, κίνηση, γραφή και τέχνη και αφηγήσεις μέσω ψηφιακών μέσων κατασκευής ιστοριών.